பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு / சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத எரிசக்தி
பகிருங்கள்

மன்றம் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத எரிசக்தி

சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இன்றி எரிசக்தி உற்பத்தி செய்தல் குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம்

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
சுற்று சூழலுக்கு பாதிப்பு இன்றி மின்சாரம் பெறுதல் by சி.முருகன் No replies yet சி.முருகன் January 17. 2018
நெவிகடிஒன்
Back to top