பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு / சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு
பகிருங்கள்

மன்றம் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு

அரசுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் இணைந்து பல்வேறு வகையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வுகளையும் தெரிவித்துக்கொண்டு வருகின்றன. இவற்றை மக்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாறிவருகின்றனவா?

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு by TASNA No replies yet TASNA September 28. 2015
நெவிகடிஒன்
Back to top