பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு

நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்களை பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
நீர் சுத்திகரிப்பு பொருள் by பிரபாகர் No replies yet பிரபாகர் May 12. 2018
நெவிகடிஒன்
Back to top