பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை

எரிசக்தி சார்ந்த தகவல்களில் முக்கியமாக தொிந்து கொள்ள வேண்டியவைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

இந்தியாவில் ஷேல் எரிவாயு
இந்தியாவில் ஷேல் எரிவாயு -சவால்களும் வாய்ப்புகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராமங்களில் மின் வசதி
கிராமங்களில் மின் வசதி - தற்போதைய நிலைமை, சவால்கள் மற்றும் செல்ல வேண்டிய பாதை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஃபிரிட்ஜ் பராமரிப்பு முறைகள்
ஃபிரிட்ஜ் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்சாதனங்கள் பயன்பாடும் சிக்கனமும்
மின்சாதனங்கள் பயன்பாடும் சிக்கனமும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கார்பன் வணிகம்
கார்பன் வணிகம் என்றால் என்னவென்று இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சூழல் மாசு - ஓர் கண்ணோட்டம்
சூழல் மாசு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னியல்
மின்னியல் குறித்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னியல் துறையில் பயன்படும் கருவிகள்
மின்னியல் துறையில் பயன்படும் பொருட்கள் மற்றும் கைக்கருவிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்காந்தவியல்
மின்காந்தவியல் (ELECTRO MAGNETISM) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின் விளைவுகள்
மின் விளைவுகள் (ELECTRICAL EFFECTS) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top