பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன் / உயிர்ப்பொருட்களை திறமையாக பயன்படுத்துதல்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

உயிர்ப்பொருட்களை திறமையாக பயன்படுத்துதல்

நம் நாட்டிலுள்ள உயிர்ப்பொருட்களை திறமையாக பயன்படுத்துவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கரியை கட்டியாக்குதல்
கரியை கட்டியாக்குவதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top