பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல்
பகிருங்கள்

சுற்றுச்சூழல்

கொள்கைகள், குறிப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள் என சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களும் இந்த பகுதியில் விவாதிக்கப்படுகின்றன

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலையான மேம்பாடு
சுற்றுச்சூழல் பற்றிய நிலையான மேம்பாடு பற்றிய விபரங்கள்
இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசணங்கள்
இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசனங்களைப் பற்றிய விபரக் குறிப்புகள்
ஈரப்புலங்கள் பாதுகாப்பு
எந்த நிலத்தின் நீர்மட்டம் ஓர் ஆண்டில் அனேக நாட்கள் தரைமட்டத்தை ஒட்டி அல்லது அதற்கு மேலே இருக்கின்றதோ, அந்த நிலங்கள் ஈரப்புலங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.
வெப்பமயமாதல்
புவி வெப்பமயமாதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தட்பவெப்ப மாற்றம்
ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் (பத்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு) ஏற்படும் பூமியின் தட்பவெப்ப நிலையின் வேறுபாடே தட்பவெப்ப மாற்றம் எனப்படும்.
நீர்
நீரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை குறித்த பல தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் சூழல் மண்டலங்கள்
இந்தியாவின் புவியமைப்பும், பிரதான உயிர்மண்டலங்களும்
அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்
அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் நிலை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிரினப்பன்மை
உயிரினப்பன்மை (Biodiversity) குறித்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top