பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்
பகிருங்கள்

அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்

அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் நிலை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அழிந்து வரும் வனஉயிரினங்கள்
அழிந்து வரும் வன உயிரினங்களைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்திய வனஉயிரினங்கள்
இந்திய வன உயிரினங்களின் குறிப்புகள்
மனித முரண்பாடுகளால் இடம்பெயரும் யானைகள்
மனிதனின் செயல்களால் உண்டாகும் விளைவுகளைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அழிந்து கொண்டிருக்கும் தவளைகள்
அழிந்து கொண்டிருக்கும் தவளைகளின் இன்றைய நிலை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top