பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசணங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசணங்கள்

இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசனங்களைப் பற்றிய விபரக் குறிப்புகள்

காற்று மாசுபாடு
காற்று மாசுபாடு பற்றியும் அதனை தடுக்கும் வழிமுறைகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலம்
இந்தியாவின் நிலங்களை பற்றிய குறிப்புகள் கீழே சகூறப்பட்டுள்ளன.
ஆற்றல்
ஆற்றலின் பயன்பாடைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குப்பைகள்
கழிவு பற்றி விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
பிராணிகளின் நலம்
பிராணிகளின் நலங்களைப்பற்றிய விபரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வளம் வற்றிப்போதல்
நம் நாட்டின் வளங்கள் அழிந்துபோதல் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வளமான சுற்றுச் சூழலும் இந்தியாவின் பங்கும்
வளமான சுற்றுச் சூழலில் இந்தியாவின் பங்கு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இயற்கை வளங்களின் வகைப்பாடுகள்
இயற்கை வளங்களின் வகைப்பாடுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
காணுயிர் வளங்கள்- ஓர் பார்வை
காணுயிர் வளங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top