பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / உயிரினப்பன்மை / குழந்தைகளுக்கான நீடிப்புத்திறன் மற்றும் உயிரினப்பன்மை குறித்த கையேடு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

குழந்தைகளுக்கான நீடிப்புத்திறன் மற்றும் உயிரினப்பன்மை குறித்த கையேடு

குழந்தைகளுக்கான நீடிப்புத்திறன் மற்றும் உயிரினப்பன்மை குறித்த கையேடு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

நீடிப்புத்திறன் மற்றும் உயிரினப்பன்மை - அறிமுகம்
விப்ரோவின் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான நீடிப்புத்திறன் கல்வி திட்டம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
பகுதி அ - நம் சுற்றுச்சூழலில் உயிரினப்பன்மையை புரிந்துகொள்ளுதல்
நம் சுற்றுச்சூழலில் உயிரினப்பன்மையை புரிந்துகொள்ளுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிரினப்பன்மை உலகம்
விப்ரோவின் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான நீடிப்புத்திறன் கல்வி திட்டத்தின் பகுதி விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top