பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் - விளக்கம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

சுற்றுச்சூழல் - விளக்கம்

சுற்றுச்சூழல் குறித்த பல்வேறு விளக்கங்களும் சுற்றுச்சூழல் கல்வி குறித்த தகவல்களும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் அவசியம்
சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச் சூழல் என்றால் என்ன?
சுற்றுச் சூழல் பற்றிய குறிப்புகள்
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த உண்மைகள்
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச் சூழல் மாற்றங்களும் பாதிப்புகளும்
சுற்றுச் சூழல் மாற்றங்களும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் என்னவென்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் மாசு மற்றும் சுற்றுச்சூழலியல் படிப்புகள் ஓர் கண்ணோட்டம்!
சுற்றுச்சூழல் மாசு மற்றும் சுற்றுச்சூழலியல் படிப்புகள் ஓர் கண்ணோட்டம் பற்றிய கட்டுரை
சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு
சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச் சூழல் மேலாண்மை
சுற்றுச் சூழல் மேலாண்மை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அறிக்கைகள்
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அரசாங்க அறிக்கைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top