பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

நிலையான மேம்பாடு

சுற்றுச்சூழல் பற்றிய நிலையான மேம்பாடு பற்றிய விபரங்கள்

இன்றைய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள்
உலகளவில் இன்று சூழல் அறிஞர்களும் பொருளாதார வல்லுனர்களும் பலவகையான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு விடை தேட முயலுகின்றனர். சில தகவல்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குறைந்துவரும் பல்லுயிர் வளம்
குறைந்துவரும் பல்லுயிர் வளத்தைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.
வருங்காலத்தைப் பாதுகாப்போம்!
வருங்காலத்தைப் பாதுகாப்பதன் வழிகளைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.
மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்
நகர்புற திடக்கழிவுகளின் உற்பத்தி, சேகரிப்பு பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
காற்றில் என்ன இருக்கிறது
காற்றுடன் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான தகவல்களைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
மாசுபடுதலும் உடல்நலக்கேடும்
மிகவும் மோசமாக மாசுப்பட்ட சுழலில் அதிகஅளவில் காற்று நஞ்சாகி ஏராளமான வியாதிகளும் பரவி இருக்கும். இவற்றைப் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூழல் பாதுகாப்பிற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது
சுற்றுச்சூழல் அழிந்துவிடும் நிலையை நாம் அனைவரும் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறோம். அவற்றைப் பாதுகாக்கும் செயல்களைப் பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளன.
மரம் நடுவோம்
நமது அடிப்படை கடமைகளில் ஒன்றான மரம் நடுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பூமியை சூடாக்கும் பச்சைப் புரட்சி
பூமியை சூடாக்கும் பச்சைப் புரட்சி பற்றிய தகவல்.
பசுமைப் புரட்சி
அடிக்கடி நிகழும் பஞ்சத்திற்கு தீர்வாக பசுமைபுரட்சி அமைகிறது. இங்கு சற்று விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
நெவிகடிஒன்
Back to top