பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

நீர்

நீரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை குறித்த பல தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நீர் மற்றும் மண் பரிசோதனை
நீர் மற்றும் மண் பரிசோதனையின் விளக்கங்களையும் மற்றும் அதில் எதிர்நோக்கும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையையும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தண்ணீர்ப் பஞ்சம்
தண்ணீர்ப் பஞ்சம் பற்றி சில தகவல்கள்
நீர்மாசடைதல்
நீர்மாசடைதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய நீர்வளம், இந்திய காலநிலை
இந்திய நீர்வளம் மற்றும் இந்திய காலநிலை பற்றிய தகவல்.
சிக்கன நீர் நிர்வாக முறைகள்
சிக்கன நீர் நிர்வாக முறைகள் பற்றிய தகவல்.
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள்
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு
கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
பள்ளி கல்லூரிகளுக்கான செயல்வழி கற்றல் திட்டம் குறித்த கையேடு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நீர் வளங்களை காப்பதற்கான வழிமுறைகள்
நீர் ஆதாரங்களை காப்பதற்கான சில வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலத்தடி நீரைப் பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகள்
நிலத்தடி நீரைப் பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top