பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள் / மின்னல் தாக்கமும் பாதுகாப்பும்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
 • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மின்னல் தாக்கமும் பாதுகாப்பும்

மின்னல் தாக்கமும் பாதுகாப்பும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அறிமுகம்

புவியிலே தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வருகின்ற காலநிலையின் குழப்பமான நிலைமைகள்  காரணமாக தற்போது மின்னலின் தாக்கமும் அதிகரித்து வருகின்றது. ஒரே தடவையில் பலத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் புவிநடுக்கம், வெள்ளப்பெருக்கு போல்லலாமல், சிறு சிறு பாதிப்புக்களை அடிக்கடி ஏற்படுத்துகின்ற ஓர் இயற்கை அனர்த்தமாக மின்னல் தாக்கம் (Lightning) காணப்படுகின்றது.

மின்னல் தாக்கமானது மழைக்காலங்களில் பெருமளவில் ஏற்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வாகும். இலங்கையைப் பொறுத்தவரை மார்ச், ஏப்ரல், ஒக்டோபர், நவம்பர் ஆகிய மாதங்களில் மின்னல் தாக்கம் இடம்பெறுகின்றது. அதுவும் குறிப்பாக மேற்காவுகை மழை , சூறாவளி மழை நிகழும் காலப்பகுதிகளில் இவற்றின் தாக்கம் அதிகமாகக் காணப்படும்.

மின்னலின் உருவாக்கம்

மின்னல் எனும் அனர்த்தமானது வளிமண்டலவியல் அனர்த்தத்திற்குள் அடங்குகின்ற ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றது. ஏற்றம் பெற்ற முகில்களிலிருந்து ஏற்றமற்ற நிலத்திற்கு அல்லது ஏணைய முகில்களுக்கு பெரியளவிலான மின்னேற்றங்கள் பாயும்போது மின்னல் தோற்றம் பெறுகின்றது. இவ்வாறு பெரிளவிலான மின்னேற்றமானது நிலத்தையோ அல்லது முகிலையோ நோக்கி பாய்ந்துசெல்லல் மின்னிறக்கம் எனப்படுகின்றது.

மின்னேற்றமானது நிலத்தில் அல்லது முகிலினைச் சென்றடைகின்றபோது தோன்றுகின்ற ஒளியே மின்னல் எனவும் இவ்வாறு மின்னேற்றமானது இறக்கமடையும்போது அதற்கு அண்மையில் உள்ள வளியானது வெப்பமடைந்து விரிவடைவதினால் ஏற்படும் பெரிய சத்தம் இடி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

முகில்கள் மிக நுண்ணிய நீர்த்துளிகளினால் உருவானவையாகும். முகில்கள் பரம்பிக் காணப்படும் பகுதிக்கூடாக காற்றானது வேகமாக வீசும்போது நீர்த்துளிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உராய்வதனால் முகில்கள் மின்னேற்றமடைகின்றன. முகில்களின் மேற்பகுதிகள் பொதுவாக நேர்மின்னேற்றத்தையும், முகில்களின் கீழ்ப்பகுதிகள் பொதுவாக மறை மின்னேற்றத்தையும் கொண்டு காணப்படும். முகிலினுள் அதிகளவில் மின்னேற்றங்கள் சேருகின்றபோது அம்மின்னேற்றங்கள் இறக்கமடைய முற்படுகின்றன. அதிகரித்த மின்னேற்றங்கள் மின்னிறக்கமடையும்போது மின்னல் ஏற்படுகின்றது. மின்னல் செய்முறை அல்லது மின்னிறக்கச் செயல்முறையானது பின்வரும் மூன்று வகைகளில் காணப்படுகின்றது.

முகில்களுக்கிடையிலான மின்னிறக்கம் (முகில் - முகில்) - முகில் தொகுதிகளுடன் தொடர்புபட்டு ஏற்படும் மின்னிறக்கம் முகில்களுக்கிடையிலான மின்னல் எனப்படுகின்றது. குறிப்பாக ஏற்றங்கொண்ட முகில்களினுள்ளும், இரு ஏற்றம்கொண்ட முகில்களுக்கிடையேயும், ஏற்றம்கொண்ட மற்றும் ஏற்றமற்ற முகில்களுக்கிடையேயும் இந்த மின்னிறக்கம் ஏற்படுகின்றது.

முகில்களிலிருந்து புவிக்கு ஏற்படும் மின்னிறக்கம் (முகில் - புவி) – ஏற்றங்கொண்ட முகில்களிலிருந்து மின்னேற்றங்கள் புவிக்குப் பாய்வதால் ஏற்படும் மின்னிறக்கம் புவிமின்னல் எனப்படும்.

முகில்களிலிருந்து வளிக்கு ஏற்படும் மின்னிறக்கம் (முகில் - வளி) – மின்னேற்றம் அடைந்த முகில்களிலிருந்து மின்னேற்றங்கள் வளிக்கு பாய்வதனால் ஏற்படும் மின்னிறக்கம் வளிமின்னல் எனப்படுகின்றது.

மின்னிறக்கமடையும் பகுதியின் அடிப்படையில் இவ்வாறு முகில்மின்னல், புவிமின்னல், வளிமின்னல் என மூன்றாக அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் புவிமின்னல் வகையைச் சேர்ந்தவையே புவிமேற்பரப்பில் அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

மின்னலானது புவியை வந்தடையும் அல்லது தாக்கமடையும் முறைகள்

நேரடிமின்னல் தாக்கம் - உயரமான இடங்களில் அல்லது திறந்த வெளிகளில் இருக்கும் மனிதர்களையும் கட்டடங்களையும் நேரடியாக மின்னல் தாக்குவதனை நேரடி மின்னல் தாக்கம் என அழைக்கின்றனர்.

தொடுகை மின்னல் தாக்கம் -  தொலைபேசி, மின்தொடுகைக்கம்பி, அண்டனா மற்றும் மரங்கள் போன்றவற்றினூடாக மனிதர்கள் அல்லது உயிரினங்கள் அல்லது கட்டடங்கள் தொடர்பு பட்டிருக்கின்றபோது தொடுகையிலுள்ள மனிதர்களையும் உடமைகளையும் மின்னல் தாக்குவதனை தொடுகை மின்னல் தாக்கம் என அழைக்கின்றனர்.

பக்கப்பாய்ச்சல் - உயர்ந்த மரங்களை தாக்குகின்ற மின்னலானது தொடுகையில் இல்லாததும், அருகில்; உள்ளதுமான மனிதர்களையும் கட்டடங்களையும் மின்னல் தாக்குவதனை  பக்கப்பாய்ச்சல் மின்னல் தாக்கம் என அழைக்கின்றனர்.

படிமுறைப் பாய்ச்சல் - மரத்தை அல்லது கட்டங்களை தாக்கிய மின்னல் நிலத்தை அடைந்து  மனிதரின் ஒரு காலினூடாக உடலினுள் கடத்தப்பட்டு மறுகாலினூடாக வெளியேறுவதனால் ஏற்படும் மின்னல் தாக்கத்தினை படிமுறைப் பாய்ச்சல் மின்னல் தாக்கம் என அழைக்கின்றனர்.

மின்னலினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள்

இடிமின்னல் நிகழ்வுகளினால் உலகில் அதிகளிவில் உயிராபத்துக்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏற்படுகின்றன. அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு புள்ளிவிபரவியல் தகவல்களின்படி ஒவ்வொரு வருடமும் மின்னல் தாக்கி சுமார் நூறுபேர் மரணமடைகின்றனர் எனவும், பலநூறுபேர் ஊணமடைகின்றனர் எனவும் குறிப்பிடுகின்றது. இது அமெரிக்காவைப் பொறுத்தவரையில் சூறாவளி போன்றவற்றினால் ஏற்படும் தாக்கத்தை விட அதிகமாகும்.

மின்னல்தாக்கத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைத்துக்கொள்ளல்

 • மிகக்குறுகிய நேரத்தில் தாக்கும் மின்னல் தாக்க பாதிப்பிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வது அவசியமாகும். எனவே மின்னல் தாக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நம்மத்தியில் அவசியமாகும். அந்தவகையில் அனர்த்தத்திற்கு முன்னரான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும், அனர்த்த வேளையின்போதான நடவடிக்கைகளையும நாம் முறையாகக் கடைப்பிடிக்கின்றபோது இவற்றை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம்.
 • இடிமின்னல் பொதுவாக ஏற்படுகின்ற காலப்பகுதியை அறிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும். அத்தகைய காலங்களில் நாம் மிகவும் அவதானமாக இருத்தல் வேண்டும்.
 • வானிலை அவதானிப்பு நிலையங்களால் வெளியிடப்படும் வானிலை எதிர்வுகூறல்களை செவிமடுத்தல். சில வேளைகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்படும்போது இந்நாட்களில் நாம் பாதுகாப்பாக இருத்தல் வேண்டும்.
 • இடிமின்னலானது ஏதாவதொரு பொருளுக்கூடாக புவியில் கடத்துகின்றது. சில வேளைகளில் உங்கள் வீடுகளுக்கு அருகில் மரங்கள் ஏதாவது இல்லையெனில் வீட்டை நேரடியாக தாக்கலாம். எனவே வீடுகளுக்கு அருகில் உயரமான மரங்களை வளர்க்கவேண்டும். இதன்மூலம் மின்னல் தாக்கமானது மரத்தினூடாகக் கடத்தப்பட்டு வீட்டிற்குரிய பாதிப்பு தடுக்கப்படுகின்றது.
 • உயர்ந்த கட்டங்களில் இடிதாங்கியை அமைத்தல் வேண்டும். இதன் மூலம் இடிதாங்கிகள் மின்னல் தாக்த்தை அயற்புறத்திற்கு விடாது தாம் தாங்கிப் புவிக்குக் கடத்துவதுடன், அதனால் கட்டடங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புக்களைத் தடுத்தும் விடுகின்றன.
 • இடிமின்னல் வேளைகளில் திறந்த வெளிகளில் நிற்பதையோ அல்லது விளையாடுவதையோ அல்லது வயல்களில் வேலை செய்துகொண்டிருப்பதையோ தவிர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில் அந்தப் பரந்த வெளியில் உயர்ந்த பொருளாக நீங்களே இருக்கும்போது நேரடியாக மின்னல் தாக்கலாம்.
 • சந்தர்ப்பவசத்தால் வெட்டவெளியில் இருக்கநேர்ந்தால் மின்னலின்போது தரையில் படுத்துவிடாதீர்கள். தரைக்கும் உடலுக்குமான தொடர்பினை இயலுமானளவில் குறைத்துக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அமருங்கள். இதனால் ஓரளவேனும் மின்னல் தாக்கத்தின் பாதிப்பை குறைக்கலாம்.
 • இடிமின்னல் வேளைகளில் தொலைபேசிக் கோபுரங்கள், உலோகக் கொடிக்கம்பங்கள், திறந்த ஒதுக்கிடங்கள் அருகாமையில் நிற்பதைத் தவிர்த்துக்கொள்ளுங்கள். உயரமான மரங்களுக்கு கீழ் ஒதுங்குவதைத் தவிர்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் மரங்களை நோக்கி இலகுவில் மின்னல் கடத்தப்படக்கூடியது ஆகும்.
 • மூடப்படாத வாகனங்களில் இடிமின்னல் காலங்களின்போது செல்வதைத் தவிர்க்கவேண்டும். குறிப்பாக மோட்டார் வண்டி போன்றவற்றிலோ அல்லது உழவு இயந்திரங்களிலோ செல்வதைத் தவிர்க்கவேண்டும்.
 • வீட்டிலுள்ள மின்தொடர்புகள், அண்டனா தொடர்புகளைத் துண்டித்தல் வேண்டும். தொலைக்காட்சிகள், கணனிகள், மற்றும் குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் என்பவற்றை மின் இணைப்பிலிருந்து துண்டிக்கவேண்டும். இல்லையெனில் அவை உயர் மின்சார தாக்கத்தினால் பழுதடைந்துவிடும்.
 • தொலைக்காட்சி மற்றும் நிலத்தொலைபேசிகளுக்குரிய அண்டனாக்களின் தொடர்பையும் துண்டித்தல் வேண்டும். மேலும் எந்தவிதமான ஆளிகளை அழுத்தும் செயற்பாடுகளையோ அல்லது மின் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவதையோ தவிர்க்கவேண்டும்.

ஆதாரம் : அக்‌ஷயன்

2.97619047619
கருத்தைச் சேர்

(மேற்கண்ட தகவலில் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள்/ஆலோசனைகள் இருந்தால், இங்கே பதிவு செய்யவும்)

Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top