பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

வெப்பமயமாதல்

புவி வெப்பமயமாதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உலகம் வெப்பமயமாதல்
உலகம் வெப்பமயமாதல் பற்றி இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
புவி வெப்பமடைதல் நம் பங்கு என்ன?
புவி வெப்பமடைதல் நம் பங்கு என்ன?
காடுகளை அழிப்பதால் அதிகரிக்கும் புவிவெப்பம்
புவிவெப்ப உயர்வில் நமது பங்கு பற்றிய குறிப்புகள்
வீடுகளால் வெப்பமடையும் பூமி
நமது வீடுகளால் புவி வெப்பமயமாகிறது. அதை பற்றின ஒரு தொகுப்பு
புவி வெப்பமடைதல் பற்றிய வழிகாட்டி
புவிவெப்பமடைதல், பருவநிலை மாற்றம் பற்றி எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
நெவிகடிஒன்
Back to top