பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

அரசு திட்டங்கள்

இந்த பகுதியில் சுகாதாரம் சார்ந்த தேசிய மற்றும் மாநில அளவிலான திட்டங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

தேசிய சுகாதார திட்டம்
இந்திய அரசின் தேசிய சுகாதார திட்டம் மற்றும் அதன் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநில சுகாதார நிகழ்ச்சிகள்
மாநில அளவில் செயல்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு சுகாதார நிகழ்ச்சிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போட SMS
குழந்தைகளுக்கு தடுப்புசி போடுவத்றகு SMS மூலம் நினைவூட்டும் திட்டம் குறித்த தகவல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
சுகாதாரத் தகவல் மேலாண்மைத் திட்டம்
சுகாதாரத் தகவல் மேலாண்மைத் திட்டம் பறறிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
காசநோய் மற்றும் எச்ஐவி நோயாளிகளுக்கான தொடர் கண்காணிப்பு 99-டாட்ஸ் திட்டம்
காசநோய், எச்ஐவி நோயாளிகளின் தொடர் கண்காணிப்புக்கு 99-டாட்ஸ் புதிய திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதமரின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (PMSSY)
பிரதமரின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (பிரதான் மந்திரி ஸ்வாஸ்த்ய சுரக்ஷா யோஐனா (PMSSY)) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திரதனுஷ் தடுப்பூசிகள் திட்டம்
இந்திரதனுஷ் தடுப்பூசிகள் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜனனி சிசு சுரக்ஷா திட்டம்
ஜனனி சிசு சுரக்ஷா திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
டெங்கு விழிப்புணர்வு செயலி
மக்கள் நலவாழ்வு (ம) குடும்பநலத் துறை சார்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட டெங்கு காய்ச்சல் குறித்த மொபைல் செயலி (Fight Dengue TN) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம்
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top