பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / உடல் நலம்- கருத்து பகிர்வு / உணவு முறையும் சர்க்கரை நோயும்
பகிருங்கள்

மன்றம் உணவு முறையும் சர்க்கரை நோயும்

உணவு முறையும் சர்க்கரை நோயும் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
சர்க்கரை நோய் ஏன் வருகிறது? by Anonymous 2 TASNA January 21. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top