பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

குழந்தையின் உயரம்

குழந்தையின் உயரம்

Posted by தேவராஜன் at June 01. 2017
உயரமாய் இருப்பவர்கள் உயர்ந்த கருத்துக்களையும் உயரம் குறைவாக இருப்பவர்க குறுகிய மனப்பான்மை உடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்கிற உளவியல் கருத்து பத்தாம் பசலித்தனமாக அல்லவா இருக்கிறது. விவேகானந்தர் உயரம் குறைவானவர்தான் அவர் குறுகிய மனப்பான்மை கொண்டிருந்தாரா என்ன ? அப்துல் கலாம் உயரம் குறைவானவர்தான், அவரது உள்ளம் குட்டையாக இருந்ததா என்ன ?
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(தேவைப்படுகிறது)
Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top