பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் திடீர் மாரடைப்பு ஏன்?

மாரடைப்பு என்பது இன்றைய சூழ்நிலையில் மிகப்பெரிய உயிர் இழைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த தீடீர் மாரடைப்பு எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
மாரடைப்பு by TASNA 2 Anonymous User September 29. 2015
நெவிகடிஒன்
Back to top