பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் வீடுகளில் சுகாதாரம்

வெள்ளத்தால் வீடுகளில் ஏற்பட்ட அசுத்தங்களுக்கான தீர்வுகள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
அசுத்தத்துக்கு என்ன காரணம்? by TASNA 2 Anonymous User December 29. 2015
நெவிகடிஒன்
Back to top