பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

திட்ட உணவு

திட்ட உணவு முறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திட்டஉணவு - ஒரு அறிமுகம்
திட்டஉணவு தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
காய்ச்சலுக்கான திட்ட உணவு
காய்ச்சலுக்கான திட்ட உணவு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உடல் பருமன் மற்றும் உடல் எடைக் குறைபாடுகளுக்கான திட்டஉணவு
உடல் பருமன் மற்றும் உடல் எடைக் குறைபாடுகளுக்கான திட்டஉணவு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உணவுக்குழாய் மண்டலத்தில் ஏற்படும் நோய்களுக்கான திட்டஉணவு
உணவுக்குழாய் மண்டலத்தில் ஏற்படும் நோய்களுக்கான திட்டஉணவு முறை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்லீரல் நோய்களுக்கானத் திட்ட உணவு
கல்லீரல் நோய்களுக்கானத் திட்ட உணவு முறை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுநீரக கோளாறுகளுக்கான திட்ட உணவு
சிறுநீரக கோளாறுகளுக்கான திட்ட உணவு குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இருதயச் சுற்றோட்ட மண்டல நோய்களில் திட்ட உணவு மேலாண்மை
இருதயச் சுற்றோட்ட மண்டல நோய்களில் திட்ட உணவு மேலாண்மை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
மருத்துவமனையில் திட்டஉணவு அமைப்பு துறை
மருத்துவமனையில் உள்ள திட்டஉணவு அமைப்பு துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊட்டச்சத்து மற்றும் திட்ட உணவு கல்வியில் கணிணியின் பயன்கள்
ஊட்டச்சத்து கல்வி மற்றும் திட்ட உணவு கல்வியில் கணிணியின் பயன்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top