பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

குழந்தை வளர்ப்பு

குழந்தை வளர்ப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குழந்தைகளின் வளர்ச்சிப் படிநிலைகள்
இந்த பகுதி குழந்தைகளின் வளர்ச்சிப் படிநிலைகள் மற்றும் அவர்களை கண்காணிக்கும் குறிப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு
குழந்தைகளை தாக்க கூடிய நோய்களும் அதனை தடுக்கும் முறைகளும் பற்றின தகவலை இங்கே காணலாம்
குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி அட்டவணை
குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி அட்டவணைகள்
குழந்தை வளர்ப்பு குறிப்புகள்
குழந்தை வளர்ப்பில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்
குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசிகள்
குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசிகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
கருவிலேயே குழந்தையை ஊட்டமாக வளர்க்க வழிமுறைகள்
கருவிலேயே குழந்தையை ஊட்டமாக வளர்க்க வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தை வளர்ப்பு பகுதி - 1
குழந்தை வளர்ப்பு, குழந்தைகளை எப்படி பராமரிப்பது போன்ற தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top