பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்

மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

செவிலியம் மற்றும் செவிலியத்துறை
செவிலியம் மற்றும் செவிலியத்துறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உடல் கூறும் உடல் இயலும்
உடல் கூறும் உடல் இயலும் (Anatomy and Physiology) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
செவிலியரின் பொறுப்புகள்
செவிலியரின் பொறுப்புகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவம், அறுவைசிகிச்சை நுண்ணுயிறச் செய்தல்
ருத்துவம், அறுவைசிகிச்சை நுண்ணுயிறச் செய்தல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவமனையை தூய்மைப்படுத்துதலும் பராமரித்தலும்
மருத்துவமனையை தூய்மைப்படுத்துதலும் பராமரித்தலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சமுதாய நல செவிலியர் துறையின் அடிப்படை செயல் நடைமுறைகள்
சமுதாய நல செவிலியர் துறையின் அடிப்படை செயல் நடைமுறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தொற்று நீக்கம்
தொற்று நீக்கம் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
நீர் சுத்திகரிப்பு
சுற்றுப்புறத் தூய்மை, நீரின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அதன் சுத்திகரிப்பு பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
காற்றோட்ட வசதி
சுற்றுப்புறத் தூய்மை மற்றும் சுகாதாரம் காற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
குப்பை மற்றும் கழிவுகள் அகற்றுதல்
குப்பை மற்றும் கழிவுகள் அகற்றுதல் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top