பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

இருதயம்

இருதயம் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு பெறலாம்.

இருதயம்
இருதயம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அஞ்சைனா
அஞ்சைனா நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
இருதய நோயைத் தடுத்தல்
இருதய நோயைத் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹார்ட் அட்டாக் தடுப்பது எப்படி?
ஹார்ட் அட்டாக் தடுக்கும் வழிமுறைகள் பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
இதய நோய்
இதய நோய் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதயவுறை அழற்சி
இதயவுறை அழற்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதயம் காக்க 25 வழிகள்
மாரடைப்புக்கான காரணம் மற்றும் அதை தடுப்பதற்கான சில வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாரடைப்பின் அறிகுறிகள்
நெஞ்சுவலி வந்தால் மாரடைப்பிற்கான வலியா அல்லது பேனிக் அட்டாக் எனப்படுகிற வலியா என்று கண்டுப்பிடிப்பதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதய நோய்க்கான முக்கிய மருந்துகள்
இதய நோயை குணப்படுத்தும் சில முக்கிய மருந்துகள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
மாரடைப்புக்கான காரணங்களும் அதைத் தடுக்கும் முறைகளும்
மாரடைப்புக்கான காரணங்களும் அதைத் தடுக்கும் முறைகளும்
நெவிகடிஒன்
Back to top