பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தொற்று நோய்கள்

அனைத்து விதமான தொற்று நோய்களைப் பற்றியும் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தொற்று நோய்கள்
இந்த தலைப்பு தொற்று நோய்கள் பற்றி விவரிக்கின்றன.
நகத்தில் ஏற்படும் நோய்த் தொற்றுக்கள்
நகத்தில் ஏற்படும் நோய்த் தொற்றுக்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
வட்டப்புழு நோய்த்தொற்று
வட்டப்புழு நோய்த்தொற்று பற்றிய குறிப்புகள்
சிற்றக்கி
சிற்றக்கி வைரசுகளின் பாதிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கைகால்வாய் நோய்
கைகால்வாய் நோய் அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சைமுறை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
யாஸ்
யாஸ் எனும் நீடித்தத் தொற்று நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொற்றுநீக்கு கொள்கைகளும் செயல்முறையும்
மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிட்சைக்குரிய தொற்றுநீக்கு கொள்கைகளும் செயல்முறையும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பூஞ்சைத் தொற்றுப் பற்றிய சில தகவல்கள்
உடலில் ஏற்படக்கூடிய பூஞ்சைத் தொற்றுப் பற்றிய சில அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பையோஜீன்ஸ் - தொற்றுநோய்
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பையோஜீன்ஸ் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுவான தொற்று நோய்கள்
பொதுவான தொற்று நோய்கள் பற்றியும் அதில் தோன்றும் அறிகுறிகள் மற்றும் அவற்றின் சிகிச்சைகளும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top