பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தோல்

பல்வேறு தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.

குதிகால் வெடிப்புகள் / பிளவுகள்
குதிகால் வெடிப்புகளின் காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எக்ஸிமா (சொறி சிரங்கு)
எக்ஸிமாவின் காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
சோரியாஸிஸ்
சோரியாஸிஸ் ஏற்பட காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் அதன் சிகிச்சை பற்றிய விவரம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தோலில் நிறம் மாற்றம் ஏற்படுதல்
இத்தலைப்பில் தோலின் நிறம் குறையும் மூன்று முக்கிய நோய் வகைகள் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
ஆக்னி (பருக்கள்)
ஆக்னி வல்காரிசின் அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் எளிய தீர்வுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தோல் மற்றும் தசை அழற்சி
தோல் மற்றும் தசை அழற்சி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சொறிசிரங்கு (ஸ்கேபிஸ்)
சொறிசிரங்கைப் பற்றிய தகவல்களை கேள்வி வினா வடிவில் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சகல தோல் நோய்க்கும் சதுரக்கள்ளி
சகல தோல் நோய்க்கும் சதுரக்கள்ளியின் நன்மையைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வெண்குஷ்டம்
வெண்குஷ்டம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அலர்ஜி
தோல் அலர்ஜி ஏற்பட காரணங்கள் மற்றும் அதன் தடுப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top