பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மருத்துவ பயன்கள்

தாவரங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் மருத்துவ பயன்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கடுக்காயின் மருத்துவ குணங்கள்
கடுக்காயின் மருத்துவகுணங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
பேரிட்சம் பழம் - பயன்கள்
பேரிச்சையைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்களைக் படித்து பயன்பெறவும்.
கொத்தமல்லியில் உள்ள மருத்துவ நன்மைகள்
கொத்தமல்லியில் உள்ள மருத்துவ நன்மைகளை படித்து பயன்பெறவும்
வெங்காயத்தாள் பயன்கள்
வெங்காயத்தாளில் (ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ்) உள்ள மருத்துவ குணங்களை படித்து பயன்பெறவும்
மூக்கிரட்டை - மருத்துவ குணங்கள்
மூக்கிரட்டை செடியின் மருத்துவ குணங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கோரை கிழங்கின் மருத்துவ குணங்கள்
கோரை கிழங்கின் மருத்துவ குணங்கள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வள்ளிக்கிழங்கின் மருத்துவ குணங்கள்
வள்ளிக்கிழங்கின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெள்ளரிக்காய் - மருத்துவ குணங்கள்
வெள்ளரிக்காயின் மருத்துவ குணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பசலைக்கீரை - மருத்துவ குணங்கள்
பசலைக்கீரையின் மருத்துவ குணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எள்ளுச்செடியின் மருத்துவ குணம்
கண் பார்வையைத் தெளிவாக்கும் எள்ளுச்செடியின் மலர்களும் மருத்துவ குணம் கொண்டுள்ளது. படித்து பயன் பெறவும் .
நெவிகடிஒன்
Back to top