பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

இத்தலைப்பின் கீழ் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அடிப்படை குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

க்ளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனை – நச்சுப்பொருள்
க்ளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனை எனும் நச்சுப்பொருள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கருப்பை புற்றுநோய்
கருப்பை புற்றுநோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மனிதனின் உடற்செயலியல்
மனிதனின் உடற்செயலியல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மனிதனின் உடற்செயலியல் பாகம் 2
மனிதனின் உடல் உறுப்புகள் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உணர் உறுப்புகள்
உணர் உறுப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிப் பருவங்கள்
வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிப் பருவங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மருந்தாகும் நாட்டுக் கோழி, நோய் தரும் பிராய்லர் கோழி
நாட்டுக் கோழி மற்றும் பிராய்லர் கோழி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அசுத்தமான காற்றினால் மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்பு
அசுத்தமான காற்றினால் மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்பு பற்றி இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மனித உடலினுள் உள்ள சாதாரண பாக்டீரியாக்கள்
மனித உடலினுள் உள்ள சாதாரண பாக்டீரியாக்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மனித உடலிலுள்ள மூலப் பொருள்கள்
மனித உடலில் உள்ள மூலப் பொருள்கள் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்
நெவிகடிஒன்
Back to top