பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

ஊட்டச்சத்து

இந்த பகுதியில் ஊட்டச்சத்து பற்றிய விரிவான தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பள்ளிப் பருவ குழந்தைகளுக்கான உணவூட்டம் (6 முதல் 12 வருடங்கள் வரை)
பள்ளிப் பருவ குழந்தைகளுக்கான உணவூட்டம் (6 முதல் 12 வருடங்கள் வரை) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குமரப்பருவத்தினரருக்கான உணவூட்டம் (13 முதல் 19 வருடங்கள் வரை)
குமரப்பருவத்தினருக்கான உணவூட்டம் (13 முதல் 19 வருடங்கள் வரை) குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பெரியவர்களுக்கான உணவூட்டம் (19 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்)
பெரியவர்களுக்கான உணவூட்டம் (19 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்) குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முதியோருக்கான உணவூட்டம்
முதியோருக்கான உணவூட்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
திட்ட உணவு
திட்ட உணவு முறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தானியங்கள் மற்றும் அவற்றின் விளை பொருட்கள்
தானியங்கள் மற்றும் அவற்றின் விளை பொருட்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயறு வகைகள்
ஊட்டச்சத்து அளிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் பயறு வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்
காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களில் உள்ள ஊட்டச்சத்து பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாமிச உணவுகள் மற்றும் முட்டை
இறைச்சி, பறவை இறைச்சி, முட்டை மற்றும் மீன் ஆகியவற்றின் ஊட்டச்சத்தின் மதிப்பு மற்றும் தேர்ந்தெடுக்க உதவும் காரணிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய்கள்
கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய்களில் உள்ள ஊட்டச்சத்து பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top