பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Variety of digital learning materials supported by Azim Premji Foundation and Shiksha Mission, covering subjects like Science, Mathematics, Social Science, English and Languages, are provided for the school children.

This learning material prepared by UNICEF provides information on care to be taken during pregnancy, new born stage, lactating mother, infancy, early childhood and school going children.

This manual covers the topics including Fundamentals of Computers, Internet concepts & email, Keyboard shortcuts, useful website directory & local language computing. Available in Hindi, Telugu & English.

This manual provides basic tips on hardware troubleshooting, Securing your PC from viruses and unauthorized access, general troubleshooting tips for printers and UPS etc. Available in Hindi, Telugu & English. Useful manual for the telecentre operators working in remote locations.

This product has been developed in association with National Institute of Nutrition (NIN), provides information on understanding food, nutrient requirement and their sources, food related diseases and food safety. Available in 6 languages - Hindi, Telugu, Tamil, Bengali, Marathi and English.

This multimedia CD provides information on how to produce and market 54 commercially important medicinal, aromatic and dye yielding crops. Available in 4 languages - Hindi, Telugu, Tamil and English.

This product had been made with the support of Oxfam Novib and Concern Worldwide India. Provides content related to reducing cost of cultivation, risk management during natural calamities in coastal areas and best practices specific to rice cultivation in coastal areas. Available in English and Tamil.

கற்பதற்கான வளங்கள்

 
குழந்தைகளுக்கான அனிமேஷன் பாடங்கள்
அஸிம் ப்ரேம்ஜி அறக்கட்டளை
 
சிசு சம்ரக்ஷக் – குழந்தை பாதுகாப்பு
யூனிசெஃப்
 
 
Fundamentals of Information Technology – Training Manual
Resource Manual for Knowledge Centre Operators
 
கணினி பாதுகாப்பு மற்றும் சரிபார்ப்பு
(பயிற்சிக் கையேடு)

குறுந்தகடுகள்

 
ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதாரம்
 
 
மூலிகை, நறுமண மற்றும் சாயப்பயிர்கள் – சாகுபடிக் குறிப்புகள்
 
 
 
கடைமடை நெல் சாகுபடிநில் பேரிடர் அபாயங்களை குறைக்கும் வழிமுறைகள்
 
 

இந்த தயாரிப்புகளை பற்றி மேலும் அறிய, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்புக்கொள்ளுங்கள்

Back to top