பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

விவசாயம்

புவி வெப்பமயமாதலுக்குக் காரணம் பாரம்பரிய விவசாயமா? நவீன விவசாயமா ?

பாரம்பரிய விவசாயம்
நவீன விவசாயம்
மொத்த வாக்குகள் : 
6 இந்த கருத்துக்கணிப்புக்கு வாக்களித்த மக்கள்
Back to top