பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்

வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

வறுமை ஓழிப்புத்திட்டங்கள்
வறுமை ஓழிப்புத் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு
கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு
ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அபியான்
ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அபியான்
Back to top