பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் இந்தியாவில் வறுமை ஒழிப்பு

வறுமை ஒழிப்பைப் பற்றிய சிந்தனைகளையும், ஆலோசனைகளையும் இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
வறுமை ஒழிப்பு by Bagya lakshmi 2 Anonymous User July 03. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top