பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு / விழிப்புணர்வுகளும் அனுபவங்களும்
பகிருங்கள்

மன்றம் விழிப்புணர்வுகளும் அனுபவங்களும்

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
சமூக நல விழிப்புணர்வில் ஈடுபட்ட அனுபவங்கள் by Anonymous 4 vinothbabu s October 25. 2014
நெவிகடிஒன்
Back to top