பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் தூய்மை இந்தியா

நமது நாட்டின் மதிப்பிற்குரிய பிரதமர் 'மோடி' யால் துவங்கப்பட்ட திட்டம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
தூய்மை இந்தியா திட்டம் by bagya lakshmi 2 Charchil Durai P April 12. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top