பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி

ஆடை அணிகலன்கள் உற்பத்தி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

துணிகள் மற்றும் ஆடைகளின் அடிப்படைகள்
துணிகள் மற்றும் ஆடைகளின் அடிப்படைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
துணியை சீர்படுத்துதல்
துணியை சீர்படுத்துதல் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
துணிகளில் சாயமேற்றுதல் மற்றும் அச்சிடுதல்
துணிகளில் சாயமேற்றுதல் மற்றும் அச்சிடுதல் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
ஆடைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
ஆடைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆடைகளை வடிவமைத்தல்
ஆடைகளை வடிவமைத்தல் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆடைகளை வடிவமைத்தல் - பகுதி 2
ஆடைகளை வடிவமைத்தல் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
துணிகளை கண்டறிதல் மற்றும் ஆடை உருவாக்கத்தில் பயன்படும் அடிப்படை தையல்கள்
துணிகளை கண்டறிதல் மற்றும் ஆடை உருவாக்கத்தில் பயன்படும் அடிப்படை தையல்கள் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
துணியில் மாதிரியை வைத்தல், குறித்தல், வெட்டுதல்
துணியில் மாதிரியை வைத்தல், குறித்தல், வெட்டுதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாதிரி வரைபடங்களில் திருத்துதல்
மாதிரி வரைபடங்களில் திருத்துதல் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
பட்டைகளும் அலங்கார முடிச்சுகளும்
பட்டைகள் மற்றும் அலங்கார முடிச்சுகளை தயாரிக்கும் முறை பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
நெவிகடிஒன்
Back to top