பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தொழிலாளர் நலன்

இந்தியாவில் தொழிலாளர் நலன் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் தொழிலாளர்களின் நிலைமை - சில முக்கிய பிரச்சினைகள்
இந்தியாவில் தொழிலாளர்களின் நிலைமை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்கள் - சவால்களும் வாய்ப்புகளும்
இந்தியாவில் தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களில் உள்ள சவால்களும் வாய்ப்புகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் பதிவேடுகளை பராமரித்தல்
பல்வேறு தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் பதிவேடுகளை பராமரிப்பது எளிமைப் படுத்தப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
திறன் மேம்பட்டிற்கு தேசிய அளவில் நிதி அளிப்பதற்கான புதிய தொழில்நுட்பம்
திறன் மேம்பட்டிற்கு தேசிய அளவில் நிதி அளிப்பதற்கான புதிய தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இடம் விட்டு இடம் பெயர்சார் தேசியக் கொள்கை
இடம் விட்டு இடம் பெயர்சார் தேசியக் கொள்கையை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழிலக அமைவிடம்
தொழிலக அமைவிடம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில்துறையில் அரசு
தொழில்துறையில் அரசு பற்றிய தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில் திறமை மேம்பாடும் வேலைவாய்ப்பும்
தொழில் திறமை மேம்பாடும் வேலைவாய்ப்பும் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top