பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

அலுவலக நிர்வாகம்

அலுவலகங்களின் நிர்வாக முறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நவீன அலுவலகம் – ஓர் பார்வை
நவீன அலுவலகம் பற்றிய கட்டுரை தொகுப்பை இங்கு காணலாம்.
நவீன அலுவலக சாதனங்கள்
நவீன அலுவலகங்களில் உபயோகிக்கப்படும் பல்வேறு சாதனங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அலுவலக இடவசதியும் அமைப்புத் திட்டமும்
அலுவலக இடவசதியும் அமைப்புத் திட்டமும் பற்றிய விபரங்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன.
அலுவலக எழுது பொருட்கள் மற்றும் அளிப்புகள்
அலுவலக எழுது பொருட்கள் மற்றும் அளிப்புகள் பற்றிய விபரங்கள் இங்கு குறிப்பிடபட்டுள்ளன.
அலுவலக பதிவுகளை பாதுகாத்தல்
அலுவலக பதிவுகளை பேணுவதற்கான வழிமுறைகள் (கோப்பிடல் மற்றும் சுட்டகராதி) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அலுவலக செய்தித் தொடர்பு
செயலரின் பணிகள் மற்றும் அலுவலகத்தின் செய்தித் தொடர்பு வழிமுறைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top