பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

சுற்றுலா துறை

சுற்றுலா துறையின் நிர்வாக செயல்பாடுகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுலாவியல் – ஓர் பார்வை
சுற்றுலாவியல் – ஓர் பார்வை
தமிழ் நாட்டில் சுற்றுலா வளர்ச்சி
தமிழ் நாட்டில் சுற்றுலா வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுலாவின் சமூக, பொருளாதார விளைவுகள்
சுற்றுலாவின் சமூக, பொருளாதார விளைவுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுலாவைத் திட்டமிடுதலும் மேம்படுத்தலும்
சுற்றுலாவைத் திட்டமிடுதலும் மேம்படுத்தலும்
சுற்றுலா - விளம்பரத்திற்குத் திட்டமிடுதல்
சுற்றுலா - விளம்பரத்திற்குத் திட்டமிடுதல்
இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம்
இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம்
சுற்றுலாவில் சந்தை இயல் – ஓர் கண்ணோட்டம்
சுற்றுலாவில் சந்தை இயல் – ஓர் கண்ணோட்டம்
சுற்றுலாவின் பயண முகவர்கள் – ஒர் பார்வை
சுற்றுலாவின் பயண முகவர்கள் – ஒர் பார்வை
நெவிகடிஒன்
Back to top