பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பொருளாதாரம்

நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சார்ந்த காரணிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மக்கள்தொகை - சிறப்பு பார்வை
மக்கள்தொகை (POPULATION) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வறுமை மற்றும் வேலையின்மை
வறுமை மற்றும் வேலையின்மை (Poverty and Unemployment) தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டு வருமானம்
நாட்டு வருமானம் (National Income) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொருளாதாரத் திட்டமிடுதல்
பொருளாதாரத் திட்டமிடுதல் (Economic Planning) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில் துறை
தொழில் துறை (Industrial Sector) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் வேளாண்மையின் பங்கு
பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் வேளாண்மையின் பங்கு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய தேசிய வருமான கணக்கீட்டு குழு
இந்திய தேசிய வருமான கணக்கீட்டு குழு
போக்குவரத்து மற்றும் தொலைதொடர்பு
போக்குவரத்து மற்றும் தொலைதொடர்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழிற்சாலைகளின் வகைகள்
தொழிற்சாலைகளின் வகைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top