பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / வரி சீர்திருத்தங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

வரி சீர்திருத்தங்கள்

வரி சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய ஓர் பார்வை

வரி சீர்திருத்தங்கள் கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்
கடந்தகால, நிகழ்கால, எதிர்கால வரி சீர்திருத்தங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொருளாதாரத்தின் மீதும், சாதாரண மனிதனின் மீதும் GST ஏற்படுத்தும் தாக்கம்
பொருளாதாரத்தின் மீதும், சாதாரண மனிதனின் மீதும் GST ஏற்படுத்தும் தாக்கம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வரி அமைப்பு
வரி அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜி.எஸ்.டி. என்றால் என்ன?
ஜி.எஸ்.டி. பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
GST பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் பொருள்கள் மற்றும் சேவை வரி – ஒரு அடிப்படை மாற்றம்
இந்தியாவின் பொருள்கள் மற்றும் சேவை வரி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜி.எஸ்.டி- யும் நுகர்வோர்கள் அதைப் புரிந்து கொள்ளுதலும்
ஜி.எஸ்.டி- யும் நுகர்வோர்கள் அதைப் புரிந்து கொள்ளுதலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜி. எஸ். டி – இந்திய வரலாற்றில் வரிவிதிப்பு முறை
ஜி. எஸ். டி வரி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜி.எஸ்.டியை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள சவால்
நெறியற்ற முறையில் இலாபம் ஈட்டுதல் – ஜி.எஸ்.டியை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள சவால் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top