பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / வரி சீர்திருத்தங்கள் / GST பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

GST பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சரக்கு மற்றும் சேவை வரிப் பற்றிய கண்ணோட்டம் (GST)
சரக்கு மற்றும் சேவை வரிப் பற்றிய அடிப்படை கேள்வி பதில்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
வரி வசூலும் / விதிப்பும், வரி விலக்கும்
வரி வசூலும் / விதிப்பும், வரி விலக்கும் பற்றிய கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பதிவு
GSTல் பதிவு செய்தல் குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வழங்கல் என்ற சொல்லின் பொருளும் வீச்சும்
வழங்கல் என்ற சொல்லின் பொருளும் வீச்சும் குறித்த கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சப்ளை நேரம்
சப்ளை நேரம் குறித்த கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜிஎஸ்டி மதிப்பிடுதல்
ஜிஎஸ்டி மதிப்பிடுதல் குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்துதல்
ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்துதல் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்படுள்ளன.
மின்னனு வர்த்தகம்
மின்னனு வர்த்தகம் குறித்த கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேலைப் பணி
வேலைப் பணி தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இன்புட் வரிக்கடன்
இன்புட் வரிக்கடன் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top