பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / மக்கள் நலத்துறைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மக்கள் நலத்துறைகள்

பல்வேறு சமூக மக்களின் நலம்சார் திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆதி திராவிடர் (ம) பழங்குடியினர் நலத் துறை
ஆதி திராவிடர் (ம) பழங்குடியினர் நலத் துறை பற்றிய குறிப்புகள்
நலிவடைந்த பிரிவினர்
ஆதரவற்றோர், உடல் ஊன்முற்றோர் மற்றும் முதியோர்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலம் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலம் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை
மலைவாழ் மக்கள் நலம்
இந்த பகுதியில் மலைவாழ் மக்களின் நலம் சார்ந்த பல்வேறு திட்டங்கள், நிறுவனங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முறைப்படுத்தப்படாத துறை
இந்த பகுதியில் முறைப்படுத்தப்படாத துறை சார்ந்த கொள்கைகள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அரசு சார்பற்ற தன்னார்வ துறை
இந்த பிரிவில் அரசு சார்பற்ற தன்னார்வ துறை தொடர்பான கொள்கைகள், நிதி வாய்ப்புகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
கொவிட்-19-ன் தாக்கத்தைச் சமாளிக்க, பழங்குடியினர் நலன்களைப் பாதுகாக்க
கொவிட்-19 தொற்றுநோயின் தாக்கம், பழங்குடியினர் நலனையும், மூங்கில் அல்லாத வன உற்பத்திப் பொருள்களையும் பாதிக்காமல் தடுக்க நடவடிக்கை.
நெவிகடிஒன்
Back to top