பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

இந்திய அரசு திட்டங்கள்

இந்திய அரசின் திட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

அடல் பென்ஷன் திட்டம் (Atal Pension Yojana)
அடல் பென்ஷன் திட்டம் (Atal Pension Yojana) பற்றிய குறிப்புகள்
அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் திட்டம்
அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் திட்டம் (NPS – National Pension System) பற்றிய குறிப்புகள்
வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள்
வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதமரின் தேசிய பாதுகாப்பு நிதி
பிரதமரின் தேசிய பாதுகாப்பு நிதியைப் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதி
பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
ஜன்தன், ஆதார் மொபைல் ”ஜாம்” ஊக்க சக்தி
ஜன்தன், ஆதார் மொபைல் ”ஜாம்” ஊக்க சக்தி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
‘இ–பெட் ரோல்’ திட்டம்
‘இ–பெட் ரோல்’ திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய பாலர் தூய்மைத் திட்டம்
தேசிய பாலர் தூய்மைத் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த கங்கை பாதுகாப்புத் திட்டம்
ஒருங்கிணைந்த கங்கை பாதுகாப்புத் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆம் ஆத்மி பீமா யோஜனா
ஆம் ஆத்மி பீமா யோஜனா திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top