பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள்

வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தீனதயாள் உபாத்யாய கிராமப்புற திறன்வளர்ச்சித் திட்டம்
தீனதயாள் உபாத்யாய கிராமப்புற திறன்வளர்ச்சித் திட்டம் (தீன்தயாள் உபாத்யாய கிராமீன் கெளஷ்ல்யா யோஜனா) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதமரின் திறன் மேம்பாட்டுத்திட்டம்
பிரதமரின் திறன் மேம்பாட்டுத்திட்டம் (பிரதான் மந்திரி கெளஷல் விகாஸ் யோஜனா) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசியத் திறன் மேம்பாட்டு இயக்கம்
தேசியத் திறன் மேம்பாட்டு இயக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் தயாரிப்போம் (Make In India)
இந்தியாவில் தயாரிப்போம் (Make In India) திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நோக்கி
கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த இந்திய அரசால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாடு
இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாட்டு கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top