பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

ஊரக வளர்ச்சி

ஊரக வளர்ச்சி குறித்த அரசுத் திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மக்களின் உரிமையும் அரசின் கடமையும்
மக்களின் உரிமையும் அரசின் கடமையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநில மற்றும் மத்திய நிதி ஆணைய மானியம்
மாநில மற்றும் மத்திய நிதி ஆணைய மானியம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநில அரசுத் திட்டங்கள்
ஊரக வளர்ச்சி சார்ந்த மாநில அரசுத் திட்டங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
ஊரக வளர்ச்சி சார்ந்த மத்திய அரசு திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம்
தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top