பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்

ஊரக வளர்ச்சி சார்ந்த மத்திய அரசு திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம்
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முழு சுகாதார இயக்கம் / நிர்மல் பாரத் அபியான்
முழு சுகாதார இயக்கம் / நிர்மல் பாரத் அபியான் பற்றிய தகவல்
இந்திரா நினைவு குடியிருப்புத் திட்டம்
இந்திரா நினைவு குடியிருப்புத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கான மானிய நிதி
பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கான மானிய நிதி பற்றிய தகவல்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நபார்டு - ஆர்.ஐ.டி.எப். திட்டம்
நபார்டு - ஆர்.ஐ.டி.எப். திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த ஒப்படைக்கப்பட்ட வருவாய் திட்டம்
ஒருங்கிணைந்த ஒப்படைக்கப்பட்ட வருவாய் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பதிமூன்றாம் நிதிக்குழு மானியம்
பதிமூன்றாம் நிதிக்குழு மானியம் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top