பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள்

தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் பட்டியலின் விபரங்கள்

ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
தமிழக அரசின் ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்பு திட்டங்கள்
இந்த பகுதியில் உணவு உரிமை, வீட்டு வசதி, வேலைவாய்ப்பு போன்ற தலைப்புகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
புது வாழ்வு திட்டம்
புது வாழ்வு திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
மக்கள் சாசனம்
தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளின் மக்கள் சாசனம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி கழக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நலதிட்டங்கள்
தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி கழக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நலதிட்டங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
இதர பொதுவான திட்டங்கள்
தமிழக அரசின் திட்டங்கள் சில இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top