பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

புது வாழ்வு திட்டம்

புது வாழ்வு திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்

புது வாழ்வு திட்டம்
புது வாழ்வு திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
புதுவாழ்வு திட்டக்கையேடு - ஓர் அறிமுகம்
புதுவாழ்வு திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்.
ஊராட்சி துவக்க நிலை செயல்பாடுகள்
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் ஊராட்சி துவக்க நிலை செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்.
புதுவாழ்வு திட்டத்தில் உதவி புரியும் நிறுவனங்கள்
புதுவாழ்வு திட்டத்தில், இந்த நிறுவனங்கள் எவ்வாறு உதவி புரியும் என்பதனை இப்பகுதியில் பார்ப்போம்.
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் நோக்கம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களின் பொறுப்புகள் பற்றிய தகவல்.
இளைஞர் அமைப்பு
இளைஞர் அமைப்பின் நோக்கம் மற்றும் அதன் பொறுப்புகள் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் துவக்க நிலை செயல்பாடுகள்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் துவக்க நிலை செயல்பாடுகள் பற்றிய குறிப்புகள்
இணைப்பு
புதுவாழ்வு மாவட்ட சங்கம் மற்றும் ஊராட்சிக்கு இடையேயான நிதி ஒப்பந்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பு பற்றிய தகவல்.
கிராம மக்களின் தொலை நோக்குப் பார்வை
வறுமை நீங்கி கல்வி, பொருளாதார, சமூக மற்றும் அடிப்படை வசதிகளில் தன்னிறைவு பெற்ற கிராமத்தை உருவாக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராம நிதி
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் கிராம நிதி சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top