பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்

இந்த பிரிவில் மாற்று திறனாளிகள் நலம் தொடர்பான சட்டங்கள்,நடவடிக்கைகள், கொள்கைகள், திட்டங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.

கோவிட் - 19 பாதிப்பு சூழ்நிலையில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் பாதுகாப்பு
மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்பு அமைச்சகத்தின் விரிவான மாற்றுத்திறனாளி உள்ளடக்க நிலை வழிகாட்டுதல்கள்.
திட்டங்கள்
தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படும் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மாற்று திறனாளிகள் நலம்
மாற்று திறனாளிகள் நலம் தொடர்பான தகவல்களை இங்கு அறிந்து கொள்ளலாம்.
மாற்றுத் திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மற்றும் பயிற்சி மையம்
மாற்றுத் திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மற்றும் பயிற்சி மையம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பயிற்சியளிக்கும் இலவச மையம்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பயிற்சியளிக்கும் இலவச மையம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வுக்காக செயல்படுத்தப்படும் அரசு நலத்திட்டங்கள்
மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வுக்காக செயல்படுத்தப்படும் அரசு நலத்திட்டங்கள்
தேசிய ஊனமுற்றோர் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகத்தின் திட்டங்கள்
தேசிய ஊனமுற்றோர் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகத்தின் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத்திறனாளிகள் - கல்வி உரிமை மற்றும் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல்
மாற்றுத்திறனாளிகள் - கல்வி உரிமை மற்றும் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்
இந்தியாவில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு
இந்தியாவில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
சமூக நடுநிலைமையும் அனைவரையும் உள்ளடக்குதலும்
கல்விக்கான சூழலிட வடிவமைப்பின் மூலமாக சமூக நடுநிலைமையும் அனைவரையும் உள்ளடக்குதலும்
நெவிகடிஒன்
Back to top