பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / சமூக நலம் / மூத்த குடிமக்கள் நலம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மூத்த குடிமக்கள் நலம்

மூத்த குடிமக்கள் நலம் குறித்த தகவல்கள் அனைத்தும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மூத்த குடிமக்கள் நலம்
மூத்த குடிமக்கள் நலம் சார்ந்த பயனுள்ள வளங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூத்த குடிமக்களுக்கான திட்டங்கள் மற்றும் வசதிகள்
மூத்த குடிமக்களுக்கான திட்டங்கள் மற்றும் வசதிகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
பத்திரிகையாளர் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான விதிகள்
பத்திரிகையாளர் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முதியோர்கள் நலம்
இந்தியாவில் முதியோரின் சமுதாயம், பொருளாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மூத்தக் குடிமக்கள் பராமரிப்பு நலச்சட்டம் 2007
மூத்தக் குடிமக்கள் பராமரிப்பு நலச்சட்டம் 2007 பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முதியோர் பஸ் பாஸ் திட்டம்
முதியோர் பஸ் பாஸ் திட்டம் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
முதியோர்களை பாதுகாக்க சிறப்புத் திட்டம்
முதியோர்களை பாதுகாக்க அமல்படுத்தப்பட்ட சிறப்புத் திட்டம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முதியோர் உதவித் தொகைத்திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசின் முதியோர் உதவித் தொகைத் திட்டம்
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
ஓய்வூதியர் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி
ஓய்வூதியர் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top